GoalControl – DU MÅSTE HA ETT MÅL!

För att kunna genomföra relevanta tester och hjälpa individen att utvecklas vidare eller att ta steget in i prestationsorienterad och målinriktad träning så initieras ett samarbete med en behovsanalys. Här fastställs individens bakgrund och erfarenhet inom motionsidrott, individens önskade målsättning, individens egen taktik för att nå målet och slutligen individens estimerade träningsmängd för att nå målet.

• Vem är du?
• Vad är din utmaning?
• Hur tänker du ta dig dit?
• Med vilka resurser?

GoalAchiever – DU MÅSTE NÅ DINA MÅL!

Här tar vi ett helhetsgrepp om din träning utifrån dina inre värden. Goal Achiever ger stöd för dig som siktar på att nå ett visst mål med din träning. Goal Achiever hjälper dig att ta den raka vägen från din befintliga situation till ditt mål. Ambitionen är att hjälpa dig att eliminera riskerna för under- respektive  överträning och därigenom vara så effektiv som möjligt för att med hög träffsäkerhet nå ditt mål. Se bild 1.

Fyslabbet - GoalAchiever

Vi mäter din maximala förmåga att prestera, vi fastställe 4-5 stycken olika träningszoner åt dig, vi mäter din mjölksyreproduktion vid olika belastningar och avslutningsvis mäter vi även din kropps förmåga att återhämta sig efter hård ansträngning.

Efter genomförda tester sammanfattas allt i grafiskt tydliga rapporter som du får en grundlig genomgång av. Resultatet av alla tester leder till en rekommendation och träningsupplägg sett utifrån olika intensitetsnivåer och tid.

Det blir sedan din uppgift att själv bygga in denna rekommendation i din vardagliga motion och/eller ta hjälp av en PT för att hitta rätt övningar som motsvarar tid och intensitetsnivåerna som vi rekommenderar.

Mät året om. Jämför dina resultat. Detta är det ultimata sättet att se och lära sig att uppskatta sina förändringar.

 

UPPFÖLJNING

3  månader efter första test: Nytt ZoneShow test genomförs för att se hur dina gränsvärden presterar. Förhoppningsvis flyttas de åt rät håll och du kommer kunna spendera längre tid i dina övre två zoner.

6 månader efter första test: Nytt Max Performance test genomförs. Resultaten jämförs med föregående test och en ny rekommendation lämnas.

9 månader efter första test: Samma som 3 månaders Follow-up.

12 månader efter första test: Nytt kombinationstest. Goal Achiever. Kanske är det så att individen har bestämt sig för att sätta nytt/nya mål? 75 minuter.

BESTÅNDSDELAR

Zone Show

När vi tar i producerar kroppen mjölksyra. Mjölksyran hämmar vår förmåga att prestera. Vi behöver därför vila för att tillåta blodet transportera bort mjölksyran. Mjölksyran ackumuleras i musklerna vilket innebär att för kort vila inte transporterar bort all mjölksyra. Genom att mäta nivån mjölksyra som kroppen producerar vid 4-6 olika intensiteter så ger detta oss förutsättningar att med stor säkerhet (ca 2-3% felmarginal) påvisa inom vilken nivå träning skall bedrivas beroende på önskat resultat.

Vi underlättar för dig att veta vilken intensitetsnivå du skall ligga på för att undvika att samla på dig mjölksyra. Vi underlättar för dig att veta vilken intensitetsnivå du skall ligga på för att samla på dig mjölksyra men samtidigt öka din maximala syreupptagningsförmåga och skjuta dina gränser framåt.

Max Performance

Väldigt många pratar om fördelarna med högintensiv träning. Högintensiv träning är bra för att öka sin maximala kapacitet. Genom att träna högintensivt så lär vi kroppen att ”flytta sina gränser”. Men högintensiv träning definieras olika för olika individer. Alla har ett eget max. I FYLABBET Max Performance lägger vi fokus på att mäta din maximala syreupptagningsförmåga. Dvs. den maximala möjligheten du har att ta upp syre för att omsätta det till aktivt muskelarbete. Resultatet blir ett testvärde som du kan påverka genom att träna rätt. I samma test får vi även fram din maximala hjärtfrekvens (puls).

Recovery

Att vara tillräckligt återhämtad i proportion till dit nästkommande träningspass och den tilltänkta träningsnivån är en förutsättning för att du skall bygga resultat och inte bryta ned dem. Men hjälp av våra återhämtningstester kan du över kort alternativt lång tid se hur din kropp återhämtar sig. Detta sker genom hjärtfrekvens mätning sk. R/R intervaller.