I dag konkurrensutsätts högpresterande elitidrottare av familjepappan och affärskvinnan. Människan på sofflocket har vaknat.

Dagens trend att träna målmedvetet och fokuserat växer sig allt större och större. Fler och fler människor attraheras av träningsformer som är ”back-to-basics”. Aldrig har löpning, längdskidåkning, landsvägscykling, simning och triathlon varit så aktuellt som det är idag. Stora motionsloppsarrangörer jublar över deltagarantalet samtidigt som de har fått den stora utmaningen att ta hand om och ge plats åt allt fler och fler målmedvetna motionärer som vill delta. Gymmens försök att anpassa sig efter dagens trend märks tydligt genom att den personlige tränaren (PT) numera arbetar mer och mer utanför gymmet, på löpbanan, i backen eller ute i terrängen. Gymmens gruppträningar har också de anpassats till enklare men tuffare träning såväl inomhus som utomhus.

Samtidigt som allt detta sker, dvs samtidigt som motionärerna blir fler, medvetenheten om träning, prestation och mål ökar, så tydliggörs den ständiga utmaningen – bristen på TID!.

Människan är mer upptagen än någonsin med barn, karriär, fritid och vill därtill prestera på topp inom sin eller sina motionsgren/ar. Det är följaktligen fler personer med mindre tid till träning som tar sig an större och mer våghalsiga motionsutmaningar än tidigare. Detta är vanliga människor, med i genomsnitt för lite relevant kunskap och erfarenhet av träning, vilka gör ärliga och målmedvetna försök att nå högt uppsatta mål.

I ljuset av detta blir det därmed oerhört viktigt att hitta möjligheter och förutsättningar för den ”nya motionären” att komma på rätt väg mot sitt mål. Att hjälpa motionären att vara så tidseffektiv som möjligt utan att kompromissa på resultaten med sin träning. I kombination med att motionären sätter mål blir det också viktigare och mäta dennes prestation för att kontinuerligt veta att han/hon är på rätt spår och att kunna få ut den effektivaste träningen som möjligt av den tid man lägger ner. Något som kan vara svårt är att hitta rätt träningsform/intensitet vid rätt tillfälle och i rätt kombination. Att träna och lyckas prestera maximalt när det verkligen gäller är mycket svårt. Topprestationer kan bara uppnås genom hård träning kombinerad med relevant och tillräcklig återhämtning. Mycket viktigt att förstå är att avståndet mellan hård träning och överträning är väldigt litet.

Vår ambition är att hjälpa allt ifrån elitmotionären till amatörmotionären att lära känna sig själv och sin träning, att förstå och omsätta denna kunskap till sin egen motionsvardag. Vi vill med hjälp av tekniskt och kunskapsmässigt moderna analysmetoder öka motionärens förståelse för hur dennes kropp reagerar på belastning och intensitet och därmed signifikant öka möjligheterna att prestera när det verkligen gäller. Allt detta för att hjälpa motionären att träffsäkert nå sina målsättningar på det effektivaste sättet.

Genom avåra tester fastställer vi den maximala träningsbelastning som en individ klarar av. Vi fastställer olika träningszoner vilka individen rekommenderas att hålla sig inom för att uppnå bäst resultat på kortast tid.

Känner du dig osäker på om du lägger ned rätt tid på rätt träning, med rätt belastning i rätt kombination  – kom till Fyslabbet så labbar vi fram svaren på ovanstående på en timmes tid.

Välkommen!