Det handlar om Dig oavsett din aktivitetsnivå!

FYLABBET har för avsikt att attrahera kvinnor och män i åldern över 20 år som har satt upp ett tydligt och avgränsat mål med sin motion och vilka har minst 2-5 års erfarenhet av allmän motionsidrott.

Våra tester riktar sig mot vardagsmotionärer som bestämt sig för att nå sitt uppsatta mål. Träning behöver inte vara ett substitut – det skall vara ett komplement till allt annat man vill få plats med i livet.